Skip to content

Dienstregeling 2016 Bus

Op donderdag 23 april maakte het OV-bureau Groningen Drenthe de ontwerpdienstregeling voor de bussen in Groningen en Drenthe voor 2016 openbaar. De wijzigingen worden verspreid over twee momenten ingevoerd; aan het einde van dit jaar en medio volgend jaar. Op deze pagina staan alle voorgestelde wijzigingen beschreven. Op lijnen die niet vermeld staan vinden geen noemenswaardige wijzigingen plaats (zoals wijzigingen in vertrektijden enz.).

Q-link 1 (Zuidhorn – Aduard – P+R Reitdiep – Zernike – Station Noord – UMCG Noord – Station Europapark v.v.) (vanaf zomer 2016)
Q-link 11 gaat vanaf de zomer van 2016 verder onder lijnnummer 1 en gaat de bestaande route van lijn 11 volgen tussen Zuidhorn en Station Noord. Daarna gaat het via het Boterdiep, een nieuwe busbaan bij de Kolendrift en UMCG Noord door naar Station Europapark. Daarmee komt er een directe verbinding tussen Station Europapark enerzijds en Station Noord en de Zernike Campus anderzijds waarmee het Hoofdstation wordt ontlast.

Lijn 2 (Station Noord – Korrewegwijk – Grote Markt – HS – De Wijert (- Martini ZKH – Eelde-Paterswolde – Airport Eelde – De Punt v.v.)
Het OV-bureau wil per medio 2016 lijn 2 een gestrekte route laten volgen door Eelde. Dat betekent dat er zal worden gereden via de Hoofdweg en de bediening van het lusje langs Spierveen komt te vervallen. Daarnaast is het de bedoeling dat er medio 2016 een herstructurering van de stadslijnen in het zuiden van de stad plaatsvindt. De vertrektijden van lijn 2 zullen een kwartier verschuiven om een aansluiting op lijn 50 te behouden. De tijden van deze lijn worden een kwartier verschoven om een betere aansluiting in Marsdijk in Assen te bieden op de Qliner.

Q-link 3 (Leek/Tolbert – P+R Hoogkerk – HS – Grote Markt – UMCG Noord – P+R Kardinge – Lewenborg – Ruischerbrug v.v.)
Q-link 3 gaat in Lewenborg doorrijden naar een nieuwe keerlus aan het einde van de Bakboordswal, bij Ruischerbrug. Daar komt een overstapmogelijkheid op -in ieder geval- lijn 140. Het is verder de bedoeling dat er vanaf medio 2016 een gestrekte route in Leek wordt gevolgd. Tenslotte zal de reistijd vanaf 6 maart korter worden door het voltooien van het laatste stukje van de busbaan tussen Hoogkerk en het Hoofdstation. Daarmee komt ook de bediening van de halte Kamerlingh Onnesstraat te vervallen.

Q-link 4 (Roden – Peize – P+R Hoogkerk – HS – Grote Markt – UMCG Noord – P+R Kardinge – Beijum v.v.)
Het is de bedoeling dat lijn 6 vanaf medio 2016 een gestrekte route krijgt in Roden. Daarnaast wordt de reistijd in de stad vanaf 6 maart verkort doordat het laatste stukje van de busbaan tussen Hoogkerk en het Hoofdstation wordt voltooid. Daarmee komt ook de bediening van de halte Kamerlingh Onnesstraat te vervallen.

Q-link 5 (Annen – Zuidlaren – P+R Haren – Hoofdstation – Grote Markt – UMCG Zuid – Sontweg – Meerstad v.v.) (vanaf medio 2016)
Vanaf medio 2016 moet lijn 5 vanaf het UMCG via de Sontweg en Sontbrug naar het toekomstige P+R Driebond en Meerstad gaan rijden. Q-link 11 (dan lijn 1) neemt de bediening van het traject UMCG – Europapark over.  Verder onderzoekt het OV-bureau de mogelijkheid om lijn 140 via UMCG Noord te laten rijden en na het Hoofdstation door naar P+R Haren ter ontlasting van Q-link 5.

Lijn 7 (Station Noord – De Hoogte – Korrewegwijk – Oosterpark – UMCG – HS v.v.)
Wanneer lijn 11 als lijn 1 doorgetrokken is naar het Europapark als lijn 1, is het voornemen lijn 7 geheel te laten vervallen. Reizigers van- en naar de Oosterparkwijk zijn dan aangewezen op het streekvervoer. Dit alles is onder voorbehoud van de evaluatie van het schrappen van lijn 4 in het Oosterpark door de gemeenteraad van Groningen in september 2015.

Lijn 8 (P+R Hoogkerk – Hoogkerk – Hoendiep – Akerk – HS – Oosterpoort – Coendersborg – De Wijert Zuid – Martini ZKH v.v.)
In medio 2016 vindt er een herstructurering plaats van de buslijnen in de zuidelijke stadswijken.

Lijn 9 (P+R Zernike/Station Noord – Paddepoel – Oranjebuurt – Akerk – HS (- De Wijert) v.v.)
In medio 2016 vindt er een herstructurering plaats van de buslijnen in de zuidelijke stadswijken.

Q-link 11 (Zuidhorn – Aduard – Reitdiephaven – P+R Zernike – Station Noord – Grote Markt – HS v.v.)
Vanaf de zomer van 2016 gaat lijn 11 verder onder lijnnummer 1 (zie Q-link 1).

Lijn 12 (Winschoten – Bellingwedde v.v.)
Door de komst van het AZC in Bellingwedde is er veel vervoersvraag ontstaan op de ritten van 19:08 en 20:08 uur op werkdagen vanuit Winschoten. Dit zijn nu LijnBelBussen. De ritten worden vervangen door vaste, grote bussen.

Lijn 16 (HS – Hoendiep – Vinkhuizen v.v.)
Lijn 16 moet op termijn (zodra dit af is) door gaan rijden naar P+R Reitdiep.

Lijn 17 (P+R Zernike – Paddepoel – Vinkhuizen – P+R Hoogkerk v.v.)
De frequentie van lijn 17 in de middagspits wordt gehalveerd tot twee bussen per uur of de lijn wordt in de middagspits geschrapt.

Lijn 35 (Groningen – Oldehove v.v.)
Lijn 35 komt te vervallen en wordt overgenomen door stadslijn 6 (zie lijn 6).

Lijn 39 (Groningen – Zuidhorn – Surhuisterveen v.v.)
Buiten de spitsuren wordt de route van lijn 39 ingekort tot het traject Zuidhorn – Surhuisterveen. In Zuidhorn kan dan worden overgestapt op de trein naar Groningen of lijn 11 (vanaf zomer 2016 lijn 1). Lijn 133 gaat als aanvullende basisdienst tussen Groningen en Surhuisterveen rijden, doordeweeks tussen 6:30 en 18:00 uur.

Lijn 40 (Groningen – Appingedam v.v.)
Het lijnnummer 40 komt te vervallen, de ritten worden opgenomen in lijn 140. Het routedeel via Lewenborg en Kardinge komt te vervallen. Ter vervanging komt er bij Ruischerbrug een aansluiting op Q-link 3, welke tot daar door gaat rijden.

Lijn 44 (Vries – Harkstede v.v.)
De vertrektijden van lijn 44 worden een kwartier verschoven om de aansluiting op lijn 50 in Vries te behouden, waarvan de vertrektijden ook worden verschoven om in Marsdijk in Assen een betere aansluiting te krijgen op de Qliner. Dit zorgt ervoor dat de aansluiting op lijn 78 en lijn 178 in Kolham vervalt. Daarom is het voorstel lijn 44 weer door te laten rijden naar Harkstede.

Lijn 45 (Loppersum – Holwierde v.v.)
Een deel van de ritten wordt voortaan gereden met 8-persoonsbusjes in plaats van midibussen.

Lijn 50 (Groningen – De Punt – Assen v.v.)
Het OV-bureau onderzoekt of de ‘tussenritten’ ’s avonds en op zondag tussen Groningen en De Punt geschrapt kunnen worden. De vertrektijden van de lijn verschuiven een kwartier om de aansluiting op Qliner 309 bij de M.L. Kingweg in Assen te herstellen. De aansluiting op stadslijn 1 in Assen wordt daarmee ook hersteld. Op het station in Assen ontstaat er een aansluiting op de Intercity naar Zwolle.

Lijn 51 (Groningen – Haren – Onnen – Zuidlaren – Annen – Assen/Gieten v.v.)
Lijn 51 is een nieuwe lijn die de routes van de huidige lijnen 54, 58 en 254 combineert. Vanuit Groningen wordt via de Hereweg naar Haren gereden. In Haren slaat de bus af naar de Dilgtweg om via de Kerklaan, langs het nieuwe Zernike College en de Hortus en Kromme Elleboog naar het station te rijden. Daar komt een aansluiting op de Sprinter uit Groningen. Vervolgens rijdt de bus via de Middelhorsterweg verder naar de Blekenweg en Onnen. In de spitsuren rijdt de lijn door via Noordlaren, Zuidlaren en Annen naar Gasteren en Assen ter vervanging van lijn 58 en naar Gieten via de N34 om het verdwijnen van lijn 54 deels op te vangen. De routes worden om-en-om gereden. LijnBelBus 57 rijdt aansluitend op lijn 51 het traject Annen – Eext – Gieten. Buiten de spits rijdt er tussen Onnen en Assen een 15-persoonsbus. De grote bus tussen Groningen en Onnen en de 15-persoonsbus sluiten in Onnen op elkaar aan. De grote bus zal waarschijnlijk ook ’s avonds en op zondag één keer per uur gaan rijden. N.B.: vanwege vele reacties van omwonenden is het OV-bureau nog in gesprek met hen over de definitief te kiezen routevoering rond de Kromme Elleboog in Haren en de exacte locaties van nieuwe bushaltes.

Lijn 54 (Groningen – Onnen – Annen – Gieten v.v.)
Lijn 54 komt te vervallen en wordt vervangen door de lijnen 51 en 57 (zie lijn 51).

Lijn 58 (Groningen – Assen v.v.)
Lijn 58 komt te vervallen en wordt vervangen door lijn 51 (zie lijn 51).

Lijn 61 (Groningen – Middelstum – Uithuizen – Delfzijl v.v.)
Tussen Uithuizen en Delfzijl wordt een aantal ritten met grote bussen vervangen door ritten met een 8-persoonsbusje. Daarnaast komt er een gestrekte route bij de Streeksterweg in Uithuizen. Dat gaat ten koste van twee bushaltes die zeer weinig gebruikt werden. Met de tijdswinst van de strekking worden de aansluitingen in Appingedam verbeterd.

Lijn 65 (Groningen – Zoutkamp v.v.)
Door het grote gebruik van lijn 65 wordt er in beide richtingen één rit toegevoegd tijdens de ochtendspits, vertrek 7:33 uur vanuit Groningen en 8:47 vanuit Zoutkamp.

Lijn 85 (Groningen – Leek – Oosterwolde v.v.)
De ritten op zondag die nu met een grote bus worden gereden, worden vervangen door een taxibus.

Lijn 119 (Delfzijl – Winschoten v.v.)
De bediening van het ziekenhuis in Delfzijl komt te vervallen om de aansluiting in Scheemda waar te kunnen borgen. Dit lukt op dit moment niet. Daarnaast wordt de aansluiting op de trein in Delfzijl ook verruimd met deze maatregel. De vertrektijden van lijn 245 in Delfzijl worden verschoven zodat reizigers makkelijk kunnen overstappen van lijn 119 naar lijn 245 om zo toch bij het ziekenhuis te kunnen komen.

Lijn 133 (Groningen – Surhuisterveen v.v.)
Sneldienst 133 gaat doordeweeks tussen 6:30 en 18:00 uur volgens een basisdienst rijden van eens per uur. Samen met lijn 39, welke ook 1 keer per uur rijdt, ontstaat er een halfuursdienst tussen Surhuisterveen en Sebaldeburen. Lijn 133 doet in Groningen niet meer de halte Kamerlingh Onnesstraat aan, omdat door voltooiing van het laatste stukje van de busbaan tussen Hoogkerk en het Hoofdstation direct naar het station gereden wordt.

Lijn 140 (Groningen – Delfzijl v.v.)
De ritten van lijn 40 worden ondergebracht bij lijn 140 en gaan allemaal via de Rijksweg rijden. Ter compensatie komt er een aansluiting bij Ruischerbrug tussen Q-link 3 en lijn 140. Het OV-bureau gaat binnenkort onder reizigers onderzoeken of de route door de stad aansluit bij de wens van de reizigers. Daarnaast is het de bedoeling vanaf medio 2016 via UMCG Noord te gaan rijden en vanaf het Hoofdstation door naar P+R Haren om Q-link 5 te ontlasten.

Lijn 189 (Drachten – Groningen v.v.)
De ritten op zondag welke nu met een grote bus worden gereden, worden vervangen door een taxibus.

LijnBelBus 254 (Ringlijn Haren)
Lijn 254 zou geschrapt worden bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling. De lijn wordt echter grotendeels vervangen door de nieuwe lijn 51, welke de Dilgtweg, Kerklaan en een groot gedeelte van de omgeving rond het station gaat bedienen. Voor de wijk Maarwold komt er geen alternatief.

Lijn 271 (Stadsbus Veendam)
De stadsbus in Veendam zal bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling geschrapt worden. Er buigt zich momenteel een werkgroep over het voortzetten van de stadsbus door vrijwilligers.

Lijn 273 (Ter Apel Station – Ter Apel AZC v.v.)
Reeds eerder is besloten lijn 273 te schrappen. Het OV-bureau en de gemeente Ter Apel zijn met het COA in gesprek over een mogelijk alternatief. Misschien komt er een aanvullend vervoerssysteem.

Qliner 300 (Groningen – Emmen – Klazienaveen v.v.)
Lijn 300 krijgt veel extra ritten in de weekenden. De halfuursdienst wordt voortaan in het weekend al om 9:00 uur opgestart.

Qliner 305 (Groningen – Emmen v.v.)
Lijn 305 zal niet meer halteren bij de halte Van Ketwich Verschuurbrug in Groningen-Zuid. Veel andere lijnen halteren hier al en bieden een alternatief. Op werkdagen gaan er twee extra ritten van Emmen naar Groningen rijden om 6:53 en 7:23 uur, en in de avondspits een extra rit van Groningen naar Emmen welke om 18:30 uur in Emmen aankomt en aan gaat sluiten op de trein naar Zwolle.

Qliner 309 (Groningen – Assen v.v.)
Lijn 309 gaat ook tussen 10:00 en 13:00 uur vier keer per uur rijden, zodat er tussen 7:00 ’s ochtends en 18:00 uur ’s avonds altijd vier bussen per uur tussen Groningen en Assen rijden. In de zomervakantie blijft de frequentie wel twee keer per uur.

Qliner 314 (Groningen – Drachten v.v.)
De tien-minutendienst in de middagspits start voortaan 20 minuten eerder. Daarnaast starten de eerste ritten in het weekend eerder.

Scholierenlijn 639 (Groningen – Grootegast v.v.)
Lijn 639 zal geïntegreerd worden met lijnen 31 133 en derhalve als lijnnummer verdwijnen. Voor lijn 31 betekent dit een aantal extra ritten, voor lijn 133 één extra rit in de ochtendspits. Per saldo betekent dit dat vaker zal moeten worden overgestapt op lijn 11 of de trein in Zuidhorn.

Scholierenlijn 650 (Groningen – Assen v.v.)
Lijn 650 krijgt in het zuiden van Groningen een gewijzigde routevoering. Vanaf de halte V.K. Verschuurbrug gaat de lijn via de scholen naar het Hoofdstation rijden in plaats van via de Hereweg. Dit gebeurt op verzoek van de chauffeurs.

Scholierenlijn 660 (Middelstum – Loppersum v.v.)
De drie ritten in de ochtendspits van lijn 660 kennen slechts 0 tot 3 instappers per rit. Die bezetting is te laag. Daarom wordt de lijn geschrapt.

One Comment leave one →
  1. marcel permalink
    7 maart 2016 16:35

    Leuk dat de lijn 17 weg is. Alsof niemand de lijn 17 neemt naar hoogkerk om de drukte in de lijn 15 te vermijden. Weer goed bedacht van q-buzz!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s