Skip to content

Dienstregeling 2014 Bus

Op 5 januari 2014 gaat in de provincie Groningen de Dienstregeling 2014 in het busvervoer in. In de nieuwe dienstregeling wordt gekozen voor het aan elkaar linken van stads- en streeklijnen en wordt er gefocust op kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer.

Onderstaande wijzigingen staan vermeld per lijn of overkoepelende categorie. Let op: niet genoemde lijnen kennen geen (grote) wijzigingen.

Supplement 1 (23 maart 2014)

Wijzigingen Qlink:

Qlink is de naam van het nieuwe lijnennet en busformule in en om de stad Groningen, die onder meer de Citybus over gaat nemen. Veel routes worden flink aangepast. Om de nieuwe situatie duidelijk te maken staan bij de lijnnummers van de stadsdienst zoveel mogelijk de nieuwe routes vermeld.

Voor de nieuwe perronindeling op het Hoofdstation in Groningen, klik hier.

Lijn 1 (Station Noord – Korrewegwijk – Grote Markt – CS – De Wijert – Zuiderflat v.v.)
De ritten op lijn 1 worden voortaan gereden onder lijnnummer 2, die om-en-om gaat rijden naar de Zuiderflat en De Punt. Het lijnnummer 1 verdwijnt.

Lijn 2 (Station Noord – Korrewegwijk – Grote Markt – CS – De Wijert – Zuiderflat v.v./Martini Ziekenhuis – Eelderwolde – Paterswolde – Eelde – Airport Eelde – De Punt v.v.)
De ritten naar de Zuiderflat welke nu nog worden gereden onder lijnnummer 1 zullen worden gereden onder lijnnummer 2. Dit betekent in hoofdlijnen dat lijn 2 om-en-om naar de Zuiderflat en De Punt gaat rijden. Tussen De Wijert en Station Noord blijft de route ‘gestrekt’.

Qlink-donkerblauw lijn 3 (Tolbert/Oostindië – Leek – P+R Hoogkerk – CS – Grote Markt – UMCG Noord – P+R Kardinge – Lewenborg v.v.)
De eerste lijn volgens de Qlink-formule is lijn 3. Elke Qlink-lijn krijgt een eigen kleur mee, voor lijn 3 is dit donkerblauw. De lijn gaat tussen P+R Hoogkerk en P+R Kardinge dienen als Citybus en gaat op dit traject gestrekt rijden met de nieuwe lijn 4, waarvan de tijden op elkaar aangepast worden. De ritten beginnen doordeweeks overdag om-en-om in Tolbert bij de halte Auwemalaan en in Oostindië. ’s Avonds rijden alle ritten vanuit Tolbert. De haltes Bousemalaan en Industriepark worden niet meer bediend. Tussen P+R Hoogkerk en Lewenborg gaan zowel lijn 3 als lijn 4 in de spits zes keer per uur rijden. Buiten de spits doordeweeks en op zaterdag overdag is dit vier keer per uur, ’s avonds en op zondag twee keer per uur. Lijn 3 vervangt de lijnen 306 en 316 tussen Leek en Groningen.

Qlink-lichtblauw lijn 4 (Roden – Peize – P+R Hoogkerk – CS – Grote Markt – UMCG Noord – P+R Kardinge – Beijum v.v.)
Lijn 4 is de tweede Qlink-lijn die de lijnen 6 en 317 overneemt. De lijnkleur voor lijn 4 is lichtblauw. De lijn gaat tussen P+R Hoogkerk en P+R Kardinge dienen als Citybus en gaat op dit traject gestrekt rijden met lijn 3, waarvan de tijden op elkaar aangepast worden. In Roden gaat lijn 4 niet net als lijn 317 door naar Nieuw Roden. Het nieuwe eindpunt wordt de halte Dorth. Verder vervallen langs de route de haltes Acacialaan en Schultelaan. De route door Nieuw Roden vervalt volledig voor het busvervoer. Tussen P+R Hoogkerk en Roden gaat de bus in de spitsuren zes keer per uur rijden, in de daluren vier keer per uur en ’s avonds en in het weekend twee keer per uur. Tussen Hoogkerk en Beijum is dit in de spits gelijk en buiten de spits altijd vier bussen per uur behalve op zondagochtend.

Overigens vervalt de route van de huidige lijn 4 (Oosterpark – P+R Hoogkerk) volledig. Deze route wordt opgevangen met voornamelijk streeklijnen.

Qlink-paars lijn 5 (Station Europapark – P+R Euroborg/P3 – UMCG – Grote Markt – CS – P+R Haren/A28 v.v./Zuidlaren – Annen v.v.)
Lijn 5 is de derde Qlink-lijn en neemt de lijnen 22, 308 en 318 over. Bij Euroborg/P3 wordt de huidige route doorgetrokken naar Station Europapark om een betere verbinding tussen dit station en het UMCG op te zetten. Er wordt een basisdienst geboden tussen het Europapark – en P+R Haren/A28. Een aantal ritten rijdt door naar Zuidlaren en Annen. In de spits zijn dit alle ritten (zes per uur). In Annen wordt niet meer via de route door de wijk naar Wepel gereden maar via de Zuidlaarderweg naar BP Stalman, waar een nieuw eindpunt voor de deur komt. In Groningen wordt niet meer via de Sontweg en Bornholmstraat gereden, maar via de Europaweg over de nieuwe busbaan. Dit betekent dat Ikea niet meer wordt bediend. Er komt wel een halte bij de Sontweg aan de Europaweg. De huidige lijn 5 wordt overgenomen door de lijnen 8 en 9.

Lijn 6 (Station Noord – Paddepoel – Vinkhuizen – Schildersbuurt – Akerk – CS – Corpus den Hoorn – Martini Ziekenhuis – Hoornsemeer v.v.)

Lijn 6 blijft tussen het Hoornsemeer en CS gelijk. Tussen CS en Beijum gaat de nieuwe lijn 4 rijden en is lijn 6 niet meer nodig. Tussen het CS en Vinkhuizen verdwijnt juist lijn 3. Lijn 6 neemt dit trajectgedeelte van lijn 3 over en gaat vanaf het CS doorrijden via de huidige route van lijn 3 naar Vinkhuizen en Station Noord. Uit logistiek oogpunt wordt er van en naar het station niet meer via het Emmaplein maar Hereplein en Zuiderdiep gereden. Er komt een halte bij de Herestraat. De nieuwe lijn 6 gaat, op verzoek van reizigers, eveneens in de avonduren en op zondagen weer doorrijden naar Station Noord. Deze situatie blijft overdag ook bestaan.

Lijn 7 (Station Noord – De Hoogte – Korrewegwijk – Oosterpark – UMCG – CS v.v.)
Lijn 7 is een nieuwe lijn die lijn 8 overneemt tussen het Station Noord en de Oosterparkwijk en lijn 4 overneemt tussen Oosterpark en station. De lijn krijgt dezelfde route als de toenmalige lijn 7 had tot en met 2007, namelijk vanaf het UMCG via het Damsterdiep en Zuiderdiep naar het station. Lijn 7 gaat samen met een aantal streeklijnen op rijden tussen het Oosterpark en CS en rijdt van maandag tot en met zaterdag overdag, twee maal per uur.

Lijn 8 (P+R Hoogkerk – Hoogkerk – Hoendiep – Akerk – CS – Oosterpoort – Coendersborg – Zuiderflat – Martini Ziekenhuis v.v.)
Lijn 8 blijft tussen P+R Hoogkerk en het CS bestaan zoals in de huidige situatie. Het trajectdeel tussen CS en Station Noord wordt overgenomen door de lijnen 7 en 12. Lijn 8 gaat vanaf het CS door via de huidige route van lijn 5 naar het Martini Ziekenhuis om deze lijn over te nemen. De verbinding tussen Coendersborg en de Grote Markt vervalt. De centrumhalte wordt voortaan de Akerk.

Lijn 9 (Zernike/Station Noord (- Selwerd) – Paddepoel – Oranjebuurt – Akerk – CS v.v./De Wijert v.v.)
Lijn 9 is de nieuwe lijn die de lijnen 5 en 15 (gedeeltelijk) moet overnemen. Lijn 9 rijdt tussen het Winkelcentrum Paddepoel en station een kwartiersdienst. De bussen rijden vervolgens om-en-om verder naar Paddepoel/Zernike en Selwerd/Station Noord. In Paddepoel wordt overigens niet meer in beide richtingen dezelfde route gereden. Vanaf Zernike naar CS wordt gereden via Zonnelaan – Meteoorstraat – Planetenlaan – Avondsterlaan – Venuslaan – Zonnelaan en richting Zernike via Zonnelaan – Venuslaan – Uranusstraat – Planetenlaan – Meteoorstraat – Zonnelaan. Aan de Uranusstraat komt een nieuwe bushalte. In Selwerd verdwijnt het rondje door de Ranonkelstraat. Voortaan slaat de bus vanuit de Elzenlaan gelijk af naar de Maluslaan. Er komt een nieuwe bushalte bij de Maluslaan. In de avond en op zondag rijdt de bus niet naar Zernike, maar wordt er eerst via Paddepoel gereden en vervolgens via de Zonnelaan terug naar de Eikenlaan en vervolgen Selwerd en Station Noord. In de spitsuren rijdt lijn 9 vanaf het station door naar De Wijert ter vervanging van lijn 12.

Lijn 11 (CS – Grote Markt – Station Noord – Paddepoel – P+R Zernike – Reitdiephaven v.v./Slaperstil – Aduard – Zuidhorn v.v.)
Er komen tussen het Centraal Station en P+R Zernike in de ochtendspits een aantal ritten bij om de drukte op te vangen. Op dit trajectdeel gaan tot acht bussen per uur rijden tijdens de ochtendspits.

Lijn 12 (CS – Station Europapark – P+R Euroborg/P3 – Euvelgunne – Eemspoort – Driebond – P+R Kardinge v.v.)
Lijn 12 rijdt niet meer via de Trompsingel, Sontweg en Bornholmstraat naar Driebond, maar via de huidige route van lijn 8 via de Hereweg, Verlengde Lodewijkstraat en Boumaboulevard. Dit om het verdwijnen van lijn 8 op te vangen. Er wordt niet meer naar het eindpunt aan de Euvelgunnerweg gereden, maar vanaf de Osloweg via de Koldingweg en Sint Petersburgweg naar P+R Kardinge. Deze route loopt via de oostelijke ringweg, Kluiverboom en Parkallee. Op industrieterrein Eemspoort wordt voortaan in beide richtingen gereden via het Skager Rak, de Jeverweg en de Kieler Bocht. Er komen verder nieuwe haltes aan de Stettinweg (twee nieuwe haltes, bij Osloweg en Koldingweg) en Odenseweg (bij Tango). Op P+R Kardinge is er een aansluiting op de lijnen 40, 61, 65 en 165.

Lijn 13 (CS – Akerk – Hoendiep – Vinkhuizen v.v.)
Deze scholierenlijn blijft gelijk, maar gaat rijden onder lijnnummer 16.

Qlink-oranje lijn 15 (CS – Rembrandt van Rijnstraat – Ringweg – Paddepoel – P+R Zernike v.v.)
Lijn 15 gaat volledig via de westelijke ringweg naar P+R Zernike rijden. In de huidige dienstregeling rijden een aantal ritten reeds via deze route op proef onder lijnnummer 115. In de nieuwe dienstregeling verdwijnt dit lijnnummer weer en gaan alle ritten, via de ringweg, rijden onder lijnnummer 15 onder de Qlink-formule. De dienst op lijn 15 zal worden uitgevoerd met Mercedes Capacity-bussen, waar 193 passagiers in vervoerd kunnen worden. Er gaan tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds in de spits twaalf bussen per uur rijden, buiten de spits acht bussen per uur. De halte bij de Voermanstraat vervalt voor lijn 15, de halte bij de Rembrandt van Rijnstraat komt erbij. Verder gaat lijn 15 in de korte vakanties iedere tien minuten rijden in de spits in plaats van ieder kwartier.

Lijn 16 (CS – Akerk – Hoendiep – Vinkhuizen v.v.)
Lijnnummer 16 is het nieuwe nummer van lijn 13. Verder verandert er niets op deze lijn.

Lijn 17 ((Roden – Peize -) P+R Hoogkerk – Vinkhuizen – Paddepoel – P+R Zernike v.v.)
Lijn 617 wordt hernummerd in lijn 17. De ritten die ’s ochtends in Nieuw Roden starten starten voortaan bij de halte Dorth in Roden, net als de nieuwe lijn 4. Ook zal lijn 17 doordeweeks buiten de spits gaan rijden.

Lijn 18 (Lewenborg – Meerstad v.v.)
De vertrektijden worden gewijzigd om in Lewenborg aan te sluiten op Qlink-lijn 3.

Wijzigingen streek:

Lijn 11 (Winschoten – Bourtange v.v.)
De rit van 7.02 uur vanuit Winschoten naar Bourtange en de rit van 7.42 uur van Bourtange naar Winschoten vertrekken voortaan ongeveer tien minuten vroeger op alle haltes. Hiermee ontstaat een betere spreiding van tussen de ritten van lijn 11 en 14 vanaf Vlagtwedde naar Winschoten. In de daluren worden extra LijnBelBusritten geboden tussen Vlagtwedde en Bourtange in aansluiting op lijn 14. Hiermee wordt Bourtange ook op deze momenten bediend.

Lijn 12 (Winschoten – Bellingwolde v.v.)
Drie ritten (twee zaterdagochtend vroeg, één zaterdag aan het begin van de avond) vanuit Winschoten worden omgezet naar Lijntaxirit. Deze ritten zijn geen LijnBelBus en hoeven dus niet van tevoren besproken te worden.

Lijn 13 (Winschoten – Veendam v.v.)
De eerste twee ritten op werkdagen vanuit Winschoten naar Veendam gaan 1 minuut vroeger vertrekken om de overstap op de trein in Veendam te verruimen. Daarnaast worden de eerste en laatste ritten in beide richtingen voortaan met een 8-persoonsbus gereden in plaats van een grote bus.

Lijn 14 (Winschoten – Stadskanaal v.v.)
De ritten vanuit Stadskanaal naar Winschoten vertrekken voortaan op werkdagen vijf minuten eerder. Dit om de krappe overstaptijd op de trein in Winschoten te verruimen. De eerste twee ritten richting Stadskanaal vertrekken voortaan ongeveer 25 minuten later, om beter aan te sluiten op de schooltijden in Stadskanaal. Op overige momenten vertrekken de bussen richting Stadskanaal drie tot zes minuten later dan in de huidige situatie. Daarmee wordt de overstap vanuit de trein in Winschoten betrouwbaarder gemaakt.

Lijn 15 (Stadskanaal – Emmen v.v.)
De vertrektijden van lijn 15 worden iets verschoven. Dit zorgt ervoor dat er in Emmen geen overstapmogelijkheid meer is op lijn 21. Deze maatregel dupeert scholieren van het Terra College. Daarom komt er voor hen een speciale lijn 14. Lijn 15 rijdt vanaf het station in Emmen door als lijn 14, reizigers van lijn 15 naar het Terra College kunnen dus blijven zitten. Het gaat om twee ritten die doorrijden naar Noordbarge.

Lijn 17 (Winschoten – Scheemda v.v.)
De overstap van trein naar bus in Winschoten wordt iets verruimd.

Lijn 24 (Stadskanaal – Assen v.v.)
Lijn 24 krijgt andere vertrektijden. ’s Ochtends gaat de bus in Assen aansluiten op de treinen richting zowel Zwolle als Groningen. ’s Middags sluit de bus voortaan juist aan op de binnenkomende treinen.

Lijn 35 (Groningen – Oldehove v.v.)
De vertrektijden van lijn 35 worden beter afgestemd op die van lijn 39 naar Surhuisterveen zodat beide lijnen tussen Groningen en Aduard niet langer achter elkaar aanrijden. In Groningen vervalt de halte Schoolholm. De nieuwe halte Zuiderdiep wordt de vervangende halte.

Lijn 36 (Oldehove – Winsum v.v.)
Als gevolg van de gewijzigde vertrektijden van lijn 35 worden de vertrektijden van een aantal ritten op lijn 36 ook aangepast. Lijn 36 blijft in Winsum aansluiten op de trein.

Lijn 39 (Groningen – Surhuisterveen v.v.)
Er komt meer ruimte voor reizigers om over te stappen op ander openbaar vervoer. Nu gebeurt het vaak dat door te grote vertragingen de aansluiting op de trein en lijn 637 in Zuidhorn gemist wordt. In de andere richting vertrekken een aantal ritten in de ochtendspits eerder om de aansluiting op lijn 11 en de trein in Zuidhorn beter te kunnen garanderen. In Groningen vervalt de halte Schoolholm. De nieuwe halte Zuiderdiep neemt deze functie over.

Lijn 40 (Groningen – Delfzijl v.v.)
Lijn 40 rijdt alleen nog maar in de spits. De meeste versterkingsbussen worden omgezet tot vaste ritten. De ritten van lijn 40 zullen in de stad Groningen gaan rijden via Damsterdiep, UMCG en Zaagmuldersweg om het schrappen van stadslijn 4 op te vangen. Samen met lijn 140 wordt de dienstregeling in de middagsits uitgebreid tot vier bussen per uur. In de ochtendspits gaat lijn 140 twee keer extra per uur rijden vanuit Appingedam naar Groningen, zodat er tussen beide plaatsen iedere tien minuten een bus rijdt in de ochtendspits. De ritten van lijn 40 tot Garrelsweer worden verlengd tot Appingedam onder lijnnummer 140. De ritten van lijn 40 in de middagspits rijden nog maar tot Ten Boer, behalve de ritten vanuit Groningen om 17:02 en 17:32 uur.

Lijn 43 (Delfzijl – Siddeburen v.v.)
De extra bussen voor het Dollard College gaan rijden onder lijnnummer 619 tussen Appingedam en Woldendorp. In de ochtendspits gaan een aantal ritten iets vroeger vertrekken vanwege de gewijzigde vertrektijden van de trein in Delfzijl.

Lijn 44 (Kolham – Vries v.v.)
Soms is er geen aansluiting op lijn 78 naar Harkstede. Daarom gaan de ritten van lijn 44 overdag weer doorrijden naar Harkstede. In Hoogezand wordt voortaan gereden via de Abraham Kuypersingel in plaats van de Troelstralaan.

Lijn 45 (Loppersum – Holwierde v.v.)
In de ochtendspits gaan enkele ritten eerder vertrekken als gevolg van gewijzigde treintijden en aansluiting op lijn 61.

Lijn 48 (’t Waar – Winschoten v.v.)
Een aantal ritten rijdt voortaan alleen nog op reservering als LijnBelBus.

Lijn 50 (Groningen – De Punt – Assen v.v.)
Er komt een extra vroege rit op zaterdagochtend bij, met aankomst  om 8:15 uur in Assen.

Lijn 54 (Groningen – Onnen – Gieten v.v.)
De LijnBelBus-ritten tussen Annen en Gieten gaan vanaf de nieuwe dienstregeling rijden onder lijnnummer 57. Deze rijdt voortaan door naar halte Hunebed in Anloo. Bij de nieuwe halte bij BP Stadman ontstaat een overstapmogelijkheid op Qlink-lijn 5.

Lijn 61 (Groningen – Uithuizen – Delfzijl v.v.)
In de stad Groningen gaat lijn 61 rijden via Damsterdiep, UMCG en Zaagmuldersweg om het vervallen van stadslijn 4 op te vangen. Het trajectgedeelte Appingedam – Delfzijl komt buiten de brede spitsuren te vervallen wegens beperkt gebruik. In de ochtendspits wijzigen de vertrektijden als gevolg van de gewijzigde treintijden van Groningen naar Delfzijl en Roodeschool.

Lijn 62 (Loppersum – Uithuizen v.v.)
De ritten van lijn 662 gaan voortaan ook rijden als lijn 62. Op maandag tot en met vrijdag wordt voortaan elk uur een rit geboden in beide richtingen. In de daluren dient wel minimaal een uur van tevoren telefonisch gereserveerd te worden.

Lijn 63 (Zoutkamp – Lauwersoog v.v.)
Er vervallen enkele ritten op werkdagen. Wel gaat er een aantal ritten aansluiten op lijn 163 naar Groningen.

Lijn 65 (Groningen – Zoutkamp v.v.)
Lijn 65 gaat in de stad Groningen via Damsterdiep, UMCG en Zaagmuldersweg rijden om het vervallen van stadslijn 4 op te vangen.

Lijn 68 (Winsum – Leens v.v.)
De vertrektijden voor lijn 68 wijzigen ingrijpend.

Lijn 71 (Alteveer – Veendam v.v.)
De vaste rit ’s morgens naar Veendam zal voortaan als LijnBelBus gereden worden in verband met beperkt gebruik. Voortaan dient de klant minimaal één uur van tevoren telefonisch te reserveren.

Lijn 73 (Groningen – Stadskanaal – Emmen v.v.)
De vertrektijden zijn iets aangepast als gevolg van wijzigingen in de rijtijd. Er vervallen hierdoor geen reismogelijkheden. De ritten, die in de vakantie via de Duinkerkenstraat rijden, gaan voortaan via station Europapark en de Boumaboulevard. Tussen de Duinkerkenstraat en de Bornholmstraat wordt de route daarmee dus iets aangepast. Halte P3 aan de Bornholmstraat komt te vervallen. Vervangende halte is P3/Boumaboulevard.

Lijn 75 (Winschoten – Stadskanaal v.v.)
De vertrektijden wijzigen. In de spitsuren wordt iets meer rijtijd toegevoegd. Gebleken is dat veel ritten vertraagd aankomen op het eindpunt. In de daluren is dit juist omgekeerd. Daarom wordt de rijtijd op die momenten met enkele minuten verminderd.

Lijn 76 (Groningen – Hoogezand – Veendam v.v.)
Lijn 76 gaat in Groningen via Station Europapark rijden in plaats van via de Bornholmstraat. De bus zal hiervoor gebruik maken van de in aanleg zijnde Helperweg tussen Station Europapark en de Duinkerkenstraat.

Lijn 78 (Groningen – Siddeburen – Appingedam v.v.)
De vertrektijden overdag verschuiven een half uur. Lijn 78 gaat tien minuten voor het hele uur vertrekken uit Groningen, lijn 178 twintig minuten over het hele uur. Lijn 78 krijgt in Groningen aan het Damsterdiep een nieuwe halte, ‘Florakade’, om het verdwijnen van stadslijn 4 op te vangen in het Oosterpark. Tenslotte vertrekt op zondagen de laatste rit voortaan een uur later naar Appingedam dan in de huidige dienstregeling.

Lijn 79 (Zuidbroek – Scheemda v.v.)
De eerste rit ’s ochtends naar Zuidbroek start voortaan niet meer in Winschoten, maar in Scheemda.

Lijn 85 (Groningen – Oosterwolde v.v.)
Zal in de spitsuren via de Buitenhof en Peizerweg gaan rijden (in de spitsrichting) ten behoeve van Iederz. Dit gaat om de ritten die ’s ochtends vanuit Groningen komen en ’s middags Groningen rijden. De bus zal in de spitsrichting door De Wijert blijven rijden. De vertrektijden verschuiven ’s ochtends met ongeveer vijf minuten, maar de aansluiting op lijn 18 in Haulerwijk blijft wel bestaan. ’s Avonds en op zaterdagochtend worden enkele ritten voortaan niet meer met een grote bus gereden maar met een 8-persoonsbus. Klanten hoeven niet voor deze ritten te reserveren, met uitzondering van de allerlaatste bus van de dag. Die dient wel een uur van tevoren telefonisch gereserveerd te worden.

Lijn 86 (Groningen – Norg v.v.)
Zal in de spitsuren via de Buitenhof en Peizerweg gaan rijden (in de spitsrichting) ten behoeve van Iederz. Dit gaat om de ritten die ’s ochtends vanuit Groningen komen en ’s middags Groningen rijden. De bus zal in de spitsrichting door De Wijert blijven rijden.

Lijn 89 (Groningen – Drachten v.v.)
Lijn 89 rijdt ieder uur van Drachten naar Leek en terug. In de spitsuren rijden enkele ritten door van en naar Groningen. Uit reizigersonderzoek is gebleken dat het grootste deel van de passagiers in de spitsbussen reist vanuit Drachten en Marum. Daarom zullen de spitsritten op het trajectdeel Marum – Hoogkerk voortaan over de A7 rijden. Lijn 306 en 316 zijn het alternatief voor reizigers vanuit Leek. De snelle spitsritten gaan alleen buiten de vakanties rijden onder lijnnummer 189. In Groningen worden tijdens de spits gereden via de Buitenhof en Peizerweg ten behoeve van Iederz, in de spitsrichting. Dit betekent dat de bus ook door De Wijert blijven rijden in de spitsrichting. Ook de ritten als lijn 189 gaan door De Wijert en over de Peizerweg. ’s Avonds en op zaterdagochtend worden enkele ritten voortaan niet meer met een grote bus gereden maar met een 8-persoonsbus. Voor een deel van de ritten dienen klanten minimaal één uur van tevoren telefonisch te reserveren.

Lijn 110 (Winschoten – Assen v.v.)
’s Ochtends gaat er een extra rit rijden tussen Winschoten en Assen omdat lijn 603 alleen nog maar binnen Assen rijdt. Deze rit sluit op het station in Assen ruim aan op de Intercity naar Zwolle. Deze rit rijdt alleen op werkdagen buiten de schoolvakanties.

Lijn 119 (Delfzijl – Winschoten v.v.)
De vertrektijden wijzigen door een korte rijtijd op de route en de gewijzigde treintijden in Delfzijl.

Lijn 133 (Groningen – Surhuisterveen v.v.)
Zal in de middagspits via de Buitenhof en Peizerweg gaan rijden ten behoeve van Iederz.

Lijn 140 (Groningen – Delfzijl v.v.)
De meeste versterkingsbussen worden omgezet tot vaste ritten. Samen met lijn 40 wordt de dienstregeling in de middagspits uitgebreid tot vier bussen per uur. In de ochtendspits gaat lijn 140 twee keer extra per uur rijden vanuit Appingedam naar Groningen, zodat er tussen beide plaatsen iedere tien minuten een bus rijdt in de ochtendspits. Een aantal van de ritten van lijn 40 tot Garrelsweer gaat rijden als lijn 140 en worden verlengd tot Appingedam. In Groningen doet lijn 140 ook de nieuwe halte ‘Florakade’ aan het Damsterdiep aan.

Lijn 163 (Groningen – Winsum – Lauwersoog – Holwerd v.v.)
Lijn 163 rijdt sinds twee jaar op bepaalde momenten door naar de haven van Holwerd om aan te sluiten op de boot naar Ameland. Vanaf 2014 gaan er iedere dag twee ritten van lijn 163 aansluiten op de boot van en naar Ameland. Het betreft hierbij de ritten van 11.19 en 17.19 uur vanuit Groningen en de ritten van 13.32 en 19.32 uur vanuit Holwerd. De ritten van 8.19 en 14.19 uur rijden op alle dagen van de week alleen tussen Groningen en Lauwersoog. In de nieuwe dienstregeling zal wel weer op alle boten worden aangesloten.

Lijn 165 (Groningen – Zoutkamp v.v.)
Lijn 165 gaat in de stad Groningen via Damsterdiep, UMCG en Zaagmuldersweg rijden om het vervallen van stadslijn 4 op te vangen.

Lijn 174 (Groningen Zernike – Zuidbroek – Veendam v.v.)
De rijtijden zijn op diverse ritten aangepast. Hierdoor kunnen tussen Zuidbroek en Groningen de vertrektijden wijzigen. ’s Avonds en op zaterdagochtend worden de ritten voortaan gereden met een 8-persoonsbus in plaats van een grote bus. De klant hoeft niet van tevoren te reserveren.

Lijn 178 (Groningen – Appingedam v.v.)
De vertrektijden overdag verschuiven een half uur. Lijn 78 gaat tien minuten voor het hele uur vertrekken uit Groningen, lijn 178 twintig minuten over het hele uur.

Lijn 300 (Groningen – Gieten – Borger – Emmen – Klazienaveen v.v.)
Lijn 300 zal worden doorgetrokken naar Klazienaveen via de route van de op te heffen lijn 43 via Angelslo. De frequentie van de verbinding met Klazienaveen is twee bussen per uur, op tijden dat lijn 300 vaker rijdt rijdt lijn 300 eveneens slechts twee keer naar Klazienaveen. Op zaterdag is dit één keer per uur. Op sommige momenten moet op het station in Emmen worden overgestapt. Lijn 300 zal niet meer stoppen langs de N34 bij Annen. Daar wordt te weinig gebruik van gemaakt. De bediening hiervan wordt overgenomen door lijn 312. Tot slot zullen alle spitsritten voortaan tot Emmen rijden, ook de ritten die nu nog maar tot Borger rijden.

Lijn 305 (Groningen – Emmen v.v.)
De rit van Emmen naar Gieten, vertrek vanuit Emmen om 18:32 uur wordt geschrapt. De rit die om 19:02 uur uit Emmen vertrekt wordt doorgetrokken naar Groningen.

Lijn 306 (Leek Oostindië – Leek – P+R Hoogkerk – CS – Grote Markt – UMCG v.v.)
Lijn 306 wordt geintegreerd in lijn 3. Lijnnummer 306 komt te vervallen.

Lijn 308 (Annen – Zuidlaren – P+R Haren/A28 – Groningen v.v.)
Lijn komt geheel te vervallen en wordt overgenomen door lijn 5.

Lijn 309 (Groningen – Assen v.v.)
Lijn 309 krijgt door het goede gebruik extra ritten. ’s Morgens gaan er zes extra ritten vanaf Busstation Marsdijk in Assen naar het station in Groningen vertrekken. Door de toevoeging van de extra ritten zal er in de ochtendspits tussen 7:17 en 8:02 uur iedere vijf minuten een bus vanuit Assen naar Groningen rijden. De drie ritten die nu met een gelede stadsbus rijden zullen volgend jaar gekoppeld blijven aan lijn 15 naar Zernike en zodoende worden uitgevoerd met extra lange bussen. Er gaan in de middag ook vier extra ritten rijden vanaf het station in Groningen naar Busstation Marsdijk.

Lijn 312 (Groningen – Gieten – Stadskanaal v.v.)
Op lijn 312 rijden dagelijks veel versterkingsbussen om alle reizigers te vervoeren. Een aantal structurele versterkingsritten worden omgezet tot vaste ritten. Dit heeft als gevolg dat lijn 312 in de middagspits voortaan vier in plaats van twee keer per uur vanuit Groningen naar Stadskanaal gaat rijden. In de ochtendspits gaat lijn 312 op het drukste moment om de zeven à acht minuten rijden. Eén rit in de ochtendspits wordt gekoppeld aan lijn 15 in de stad Groningen en gaat zodoende direct door naar P+R Zernike. Deze rit wordt uitgevoerd met een extra lange stadsbus. Lijn 312 stopt tenslotte voortaan ook bij de halte ‘N34’ te Annen ter vervanging van lijn 300, die dit niet meer doet.

Lijn 314 (Groningen – Drachten v.v.)
Het gebruik van lijn 314 wordt steeds groter. Qbuzz en het OV-bureau houden de groei van het aantal reizigers nauwlettend in de gaten. Op dit moment is de inzet van versterkingsbussen vrijwel niet nodig. Daarom worden er voorlopig geen grote wijzigingen in de dienstregeling doorgevoerd. Wel start de dienstregeling in de middagspits met elke tien minuten een bus een half uur eerder. De rit van 18:49 uur op werkdagen vanuit Groningen gaat ook tijdens de Kerst- en zomervakantie rijden.

Lijn 316 (Leek – P+R Hoogkerk – CS – Grote Markt – UMCG v.v.)
Lijn 316 wordt geintegreerd in lijn 3, lijnnummer 316 komt te vervallen.

Lijn 317 (Nieuw Roden – Roden – Peize – P+R Hoogkerk – CS – Grote Markt – UMCG – P+R Kardinge – Lewenborg v.v.)
Lijn 317 wordt geintegreerd in lijn 4. In Roden wordt niet meer naar Nieuw Roden gereden maar slechts tot halte Dorth door een te lage bezetting. In Groningen wordt niet meer naar Lewenborg maar naar Beijum gereden. Lijnnummer 317 komt te vervallen.

Lijn 318 (Annen – Zuidlaren – P+R Haren/A28 – Groningen v.v.)
Lijn komt te vervallen en wordt overgenomen door lijn 5.

Lijn 402 (Nachtbus: Groningen – Eelde – Vries v.v.)
In Eelde zal de nachtbus niet meer via de doorgaande route over de Burg. J.G. Legroweg rijden, maar door het dorp heen via de route Raadhuislaan – Hoofdweg – Esweg. Daarmee komt de nachtbus iets dieper het dorp in. Of de bediening van Vries behouden blijft is nog niet zeker, dit is afhankelijk van het feit of de gemeente Tynaarlo blijft bijdragen aan de nachtlijn.

Lijn 403 (Nachtbus: Groningen CS – Kardinge – Lewenborg v.v.)
Lijn 403 komt wegens te lage bezetting te vervallen.

Lijn 404 (Nachtbus: Groningen – Drachten v.v.)
De bediening van de wijk Himsterhout in Drachten komt te vervallen door te weinig gebruik.

Lijn 406 (Nachtbus: Groningen CS – Kardinge – Beijum v.v.)
Lijn 406 komt wegens te lage bezetting te vervallen.

Lijn 417 (Nachtbus: Groningen – Peize – Roden – Leek v.v.)
Lijn 417 zal op vrijdagnacht gaan rijden, eenmaal om 3:00 uur. Op zaterdagnacht wijzigen de vertrektijden.

Lijn 419 (Nachtbus: Groningen – Assen v.v.)
Op vrijdagnacht rijden er momenteel drie nachtbussen vanuit Groningen naar Assen. Dit wordt ingekrompen tot twee.

Lijn 504 (Scholierenlijn: Drachten – Groningen Zernike v.v.)
Deze lijn wordt hernummerd naar 604. Verder verandert er niets.

Lijn 603 (Scholierenlijn: Veendam – Assen v.v.)
Lijn 603 rijdt voortaan niet meer tussen Veendam en Assen, maar rijdt alleen nog in Assen tussen het station en de Selma Lagerlöflaan. De rit van lijn 603 tussen Veendam is vervangen door een rit van lijn 110. De tijden van de rit van de ingekorte lijn 603 in Assen zijn veranderd. Voor alternatieven voor Anderen en Rolde wordt verwezen naar lijn 53.

Lijn 617 (Scholierenlijn: Nieuw Roden – Roden – Peize – P+R Hoogkerk – Vinkhuizen – Paddepoel – P+R Zernike v.v.)
Wordt hernummerd in lijn 17 en rijdt vertrekt niet meer uit Nieuw Roden.

Lijn 618 (Scholierenlijn: Winschoten – Woldendorp v.v.)
Als gevolg van het beperkte gebruik vervalt het routedeel tussen Bad Nieuweschans en Finsterwolde, via Nieuw Beerta, Ganzedijk en Drieborg. Voortaan rijdt lijn 618 vanaf station Winschoten via Beerta naar Finsterwolde en verder via de huidige route naar Woldendorp, en omgekeerd. Voor reizigers vanuit Bad Nieuweschans, Nieuw Beerta, Drieborg en Ganzedijk wordt op lijn 817 een extra aansluitende rit geboden naar Finsterwolde (en ’s middags aansluitend op lijn 618 omgekeerd) met een 8-persoonsbus. Voor deze rit hoeft niet gereserveerd te worden.

Lijn 650 (Scholierenlijn: Groningen – Assen v.v.)
Lijn 650 rijdt op dit moment vaak gelijk op met lijn 50. Om dit te voorkomen worden de vertrektijden van lijn 650 opgeschoven. Daarnaast worden enkele ritten met een lage bezettingsgraad geschrapt.

Lijn 662 (Scholierenlijn: Loppersum – Uithuizen v.v.)
Het lijnnummer 662 vervalt, maar de ritten blijven. Deze zullen voortaan worden uitgevoerd onder lijnnummer 62.

Lijn 673 (Scholierenlijn: Sellingen – Stadskanaal v.v.)
Deze lijn rijdt voortaan vanuit Stadskanaal door naar Groningen als lijn 312. De tijden zijn iets aangepast om beter aan te sluiten op deze lijn.